ΦΟΙΝΙΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ

ΦΟΙΝΙΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΦΟΙΝΙΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ

Διακριτικός Τίτλος: PHOENIX CONSTRUCTIONS

Διεύθυνση: Κουβέλη 6, 14564 Κηφισιά

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 149834601000

ΑΦΜ: 801131964

ΔΟΥ: Κηφισιάς

Έγγραφα Δημοσιότητας

Ανακοίνωση και Καταστατικό Σύστασης